Turku Muay Thai sääntömääräinen kevätkokous torstaina 25.4. klo 19

Seuran kevätkokous TMT-jäsenille.

Esityslista

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Muut asiat
  • Kokouksen päättäminen

Paikkana Teams: LINKKI