TMT vuosikokous 2.4. klo 12.15.

Tervetuloa Turku Muay Thai ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen TMT:lle 2.4.2022 klo 12.15.

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4§ Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§ Muut asiat

8§ Kokouksen päättäminen